Freitag, 19.07.24: Kotelett , Pommes Frites und Salat

9,20